Контакт

EURAXESS Сервисен Центар во Скопје

Македонска Академија на Науки и Уметности
Бул. Крсте Мисирков 2, Пош. Сандаче 428
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.++389(0)2 32 35 400

Факс++389(0)2 32 35 500

E-mail: euraxess@manu.edu.mk


View Larger Map